Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
       Sektörde en iyi olmak ve sektörde sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.
       Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı sunmak, Şirketimizin devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak.
Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.
ELEKTRİK
HEDEF ve İLKELERİMİZ
       Başarı Odaklı Çalışma Stratejisi ile ''en iyi'' olmayı hedeflemek, insan kaynaklarına gereken önemi vermek, iş ahlakını ve dürüstlüğü ''olmazsa olmaz'' koşulu haline getirmek en temel ilkemizdir.